Maxibrigáda na Hoješíne

V pátek 11. a v sobotu 12. prosince se na Hoješíně konala velká brigáda v rámci rekonstrukce areálu kláštera. Pomoci přijelo okolo 30 dobrodinců, a to jak z řad laiků, tak našich sester. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Gallery not found.