Požehnané Vánoce!

Foto: SM Kristina hřebíková

Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.“

Václav Renč – Popelka nazaretská

Milí přátelé,


přejeme vám požehnané a pokojné vánoční svátky a radost z narození Krista – maličkého a všemocného!


Vaše sestry františkánky

zdroj obrázku: Salesiáni brno (https://brno.sdb.cz/farnost/vanoce-u-salesianu-384)