Velikonoční svátky v našem klášteře

Slavení velikonočních svátků předchází čtyřicetidenní období postu. Některé ze sester během této doby prožily exercicie – týdenní čas v tichu a modlitbě. Letos nás během těchto dní doprovázel otec Karel Satoria.

Triduum, tedy Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu jsme slavili v naší kapli. V modlitbě jsme byli spojeni se všemi, kdo z důvodů opatření nemohli liturgické obřady prožívat spolu s námi. Liturgií nás letos provázel otec Gabriel OFM.

Na Zelený čtvrtek jsme si symbolicky připomněli sederovou večeři na připomínku vyjití vyvoleného národa z Egypta. Během celonoční adorace sestry v modlitbě zůstávaly u posledních okamžiků Ježíšova života. Na Velký pátek jsme během liturgie naslouchali pašiím a uctili kříž. Ve ztišení se sestry zastavovaly u Božího hrobu a setrvávaly u něho. V sobotu s nadcházejícím večerem jsme slavili slavné Kristovo vzkříšení.

K Velikonocům u nás již tradičně patří velikonoční mazance, které velmi chutně upekly naše spolusestry.