Vzpomínková slavnost ke cti sestry Elišky

I letos vás zveme na vzpomínkovou slavnost u příležitosti 28. výročí úmrtí služebnice Boží SM Elišky Pretschnerové OSF, které proběhne 1. května tohoto roku v klášteře sester ve Slatiňanech. Program bude v 10 hodin zahájen mší svatou, kterou bude sloužit Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze. Poté se přesuneme na hřbitov, kde je pochována sestra Eliška. Zde se společně pomodlíme růženec a krátkou pobožností si připomeneme některé okamžiky jejího života.

Odpoledne od 14 hod jsme vzhledem k epidemiologické situaci zrušili divadelní inscenaci o milosrdenství, mozolech a bezedném srdci služebnice Boží Elišky Pretschnerové OSF s názvem „Eliška – Přišla jsem vám sloužit. Prosím, pomozte mi.“ V této době proběhne vzpomínka na její život a zakončená společnou adorací.