Sesterské setkání s Eliškou

V sobotu 1. května se sešlo několik liturgických oslav – památka sv. Josefa Dělníka, začátek mariánského měsíce a první sobota v měsíci květnu. Navíc v naší kongregaci jsme si připomenuly 28. výročí úmrtí naší sestry Elišky Pretschnerové, která 4. května 1993 odevzdala svou duši Pánu.

Kolem tohoto výročí se každoročně scházíme, abychom si připomněly příklad jejího života a vzájemně se sestersky povzbudily. Letos se výroční setkání konalo opět ve Slatiňanech. Program začal společnou mší svatou, kterou celebroval otec Mons. Jan Paseka, generální vikář královehradecké diecéze, společně se třemi dalšími kněžími z okolí. Po bohoslužbě jsme se přesunuli na nedaleký hřbitov, kde jsme se pomodlili růženec a poté jsme u hrobu sestry Elišky svěřovali Pánu naše prosby.

Z důvodu pandemie nebylo bohužel možné uskutečnit plánované divadelní představení Eliška. Místo něj jsme se proto odpoledne shromáždili v kapli ke společné modlitbě adorace, během níž jsme si sestru Elišku připomněli pomocí úryvků z jejího deníku. Po modlitbě nám vyprávěla životní příběh sestry Elišky sestra Zdislava Nosková, postulátorka procesu jejího blahořečení.

Programu se účastnili sestry z naší kongregace, přidružené sestry a místní farníci. Děkujeme otci Janu Pasekovi za jeho radostnou a nadšenou účast na naší malé slavnosti. Díky patří především Pánu za požehnaný čas, který jsme spolu mohly prožít. Svěřujeme do Jeho rukou naši kongregaci i celý náš bolavý svět, také s přímluvou naší sestry Elišky.