Když se sejde celé naše společenství

Čas od času se při různých příležitostech sejde celé společenství sester, tedy všechny sestry ze všech komunit, které máme na různých místech naší republiky. Tyto chvíle, kdy se společně setkáváme, sdílíme, modlíme se a rozlišujeme, bývají pěkné, obohacující a rády na ně vzpomínáme.

Během jara jsme se dvakrát sešly, abychom se zamýšlely nad naší identitou řeholní sestry, františkánky, Školské sestry sv. Františka. Přemýšlely jsme, jak máme žít a sloužit druhým v dnešní době, jaké je naše místo nejen ve společnosti, ale především v našem osobním i společném duchovním životě.

Během setkání jsme byly online spojeny se sestrou Ritou, která žije v mezinárodní komunitě sester na Sicílii.

Pro náš život je charakteristické, že uprostřed denní práce a různých činností usilujeme o důvěrné spojení s Bohem. Jak se nám to daří a po čem toužíme, jsme se sdílely během společných setkání, při meditaci i během volného odpoledne, které někteří z nás strávily při akci Inciativy smíření, která se uskutečnila k 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Podrobněji o této události se dočtete v samostatném příspěvku.

Setkání o identitě nebylo jedinou příležitostí k setkání a tak přikládáme ještě pár dalších fotografií z našeho života.