Iniciativa smíření v Praze na Bílé hoře

V sobotu 8. 5. 2021 proběhl na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře.

Setkalo se tam více než 60 katolických kněží a 60 protestantských kazatelů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění vzájemných zranění z minulosti a aby si navzájem žehnali.

Samotné akci předcházely 24-hodinové chvály a modlitby za český národ.

Iniciativě smíření vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, za františkánskou rodinu Jakub Sadílek OFM a sestra Dominika Konečná z našeho řeholního společenství.

Mnozí představitelé protestantských církví také podpořili iniciativu nejen přítomností, ale i modlitbou a samotnou organizací setkání. Za jejich představitele připomeňme Káju Řežábka, pastora Křesťanského společenství v Plzni, který je také známým skladatelem a hudebníkem.

„Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“

(Bible, List Efezským 4,32)

Akt smíření, ve kterém si členové jednotlivých církví vzájemně vyjádřili odpuštění zranění z minulosti.