Generální kapitula v Římě

Celé naše řeholní společenství se jednou za pět let společně setká v Římě na generální kapitule. Zde sestry, které zastupují země v nichž působíme, se sdílí o duchovních i praktických otázkách a na závěr setkání volí nové vedení do generální správy. Setkání začalo již 4. července a vyvrcholí volbou nové generální správy, která proběhne 15. a 16. července. Přikládáme několik fotografií ze setkání zpracované sekretářkami generální kapituly.