Kurz o rozlišování životní cesty

Očekávám, že „probudíte svět“, protože charakteristickým rysem zasvěceného života je proroctví. „Evangelní radikalita nepatří pouze řeholníkům: vyžaduje se ode všech. Ale řeholní osoby následují Pána zvláštním, prorockým způsobem“. Toto je priorita, která se dnes žádá. „Být proroky, kteří svědčí o tom, jak Ježíš žil na této zemi…“ (29. listopad 2013).

Kurz Samuel je určen těm mladým lidem, kteří hledají, jak prožít a naplnit svůj život a kladou si otázku, jakou z životních cest se mají vydat, jaké má Bůh místo v jejich životě. Během jednoho školního roku se budeme scházet, společně rozlišovat, sdílet a modlit se na životní povolání každého z vás. Společenství s vámi budou sdílet kněží a řeholní sestry královéhradecké diecéze, ve které bude tento kurz probíhat.

Z naší kongregace bude členkou týmu sestra Gratia, která žije a slouží v Domě sestry Elišky pro obnovu rodin na Hoješíně u Seče.

Její radostí je být s mladými a uprostřed rodin, spolupodílet se na štěstí a pokoji těch, kdo si k nim přijíždějí odpočinout a nabrat fyzických i duchovních sil.