Sestra Anežka pro Radio Proglas

Na Generální kapitule naší kongregace, která proběhla 4.-17.7.2021 v Římě, byla do generální správy zvolena naše spolusestra Anežka Novoměstská. Bude zastávat službu generální rádkyně a sekretářky. O tom, co ji čeká a jak bude vypadat její nové poslání, hovořila se zpravodajkou Janou Kuklovou z Radia Proglas. Plné znění článku si můžete přečíst zde.

Sestra Anežka vstoupila do naší kongregace v roce 2001. Doživotní sliby složila v srpnu roku 2010 v mateřinci v Praze Břevnově. Během svého dosavadního řeholního života pracovala v pastoračním centru bratrů paulánů na Vranově u Brna, jako vychovatelka v našem Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily v Praze a také v minoritské farnosti u sv. Janů v Brně. Prošla formačním studiem v Římě a v kongregaci sloužila ve formaci jako magistra postulantek a v současné době jako magistra novicek, tedy žen, které přicházejí do řeholního společenství a procházejí počáteční formací.