Z Hoješína do Říše divů

V týdnu od 4. do 10. července 2021 se konal na Hoješíně dětský tábor. Dům sestry Elišky se rázem proměnil v Říši divů – tábor byl totiž tentokrát tematicky provázený pohádkou Alenka v říši divů.

Vedoucí dorazili na tábořiště s předstihem, aby mohli dětem nachystat opravdovou říši divů.

Táboru se účastnilo 40 dětí ve věku 7-14 let z celé České republiky. Doprovázel je nadšený tým vedoucích, mezi nimiž se zapojily i naše sestry Josefka, Bonaventura a Gratia. Tým vedoucích tvořili kreativní mladí dobrovolníci, kteří každoročně chystají tábory na Hoješíně ve spolupráci se sestrami. Často se vedoucími stávají i ti, kteří sami zažili tábor jako účastníci.

Děti letos každý den sbíraly jednu ctnost, kterou měly za úkol rozvinout tak, aby na konci týdne dokázaly společnými silami zdolat strašlivého draka Tlachapouda. Součástí tábora byl každodenní „úvod do dne“, během kterého byly děti motivovány k přijetí ctností za vlastní. Hlavní zprávou pro děti se stal výrok, že nemožného dosáhneme jen vírou v to, že je to možné. Další důležitou oblastí, kterou mohly děti během týdne rozvinout, bylo sebepřijetí, neboť i pohádková Alenka potřebovala pro boj se zlem nalézt „svoucnost“ – přijmout odvážně sebe sama se svými dary. Tábor tak využil některé výroky z filmu Alenka v říši divů (2010) a spojil je s křesťanským poselstvím víry, naděje a jedinečné Boží lásky ke každému člověku.

Úterý se neslo ve znamení celodenní pouti kolem přehrady Seč, kterou jsme zakončili mší svatou v blízkosti zříceniny Oheb. Sloužil ji paulán P. Karel Hanslík OM, který ochotně dojel až z Vranova u Brna.

Ve středu jsme si s dětmi nejen hrály, ale hravou formou jsme jim také předávali informace z oblasti zdravovědy a první pomoci.

Také ve čtvrtek se konala mše svatá – tentokrát na půdě Domu sestry Elišky. Mši svatou radostně celebroval salesián P. Libor Všetula, který s táborníky spolupracuje již několik let. Děti oslovil svou živou homilií, a také je průběžně seznamoval s obsahem liturgie, což bylo přínosné jak dětem z křesťanských rodin, které si mohly znalosti o mši svaté prohloubit, tak dětem i vedoucím z hledajících rodin.

V pátek dopoledne se konala „maturita“ takzvaných „13+“ – nejstarších účastníků tábora, kteří během celého týdne absolvovali navíc „Akademii 13+“, zaměřenou na seberozvoj a na přípravu pro táborové vedoucí. Moderování programu pro „třináct plusky“ se letos ujala sestra Bonaventura. Nejstarším dětem se podařilo připravit pro mladší táborníky stanovišťovou hru, za což si získaly nejen nadšení dětí, ale i poděkování a ocenění od všech vedoucích.

Odpoledne na děti čekala závěrečná bitva s drakem. Děti bojovaly udatně, takže nakonec pod vedením Alenky zvítězily a podařilo se jim utnout hlavu draka Tlachapouda. Dobro tak jasně zvítězilo nad zlem. Tábor jsme pak společně uzavřeli tradiční „Slavností světel“, kdy jsme v modlitbě svěřily Pánu svůj život, a také si poděkovaly navzájem za společně strávený čas.