Františkánská pouť do Hájku

Od středy 28. července až do neděle 1. srpna jsme strávily s mladými lidmi a s bratry františkány putováním z Roudnice nad Labem do Hájku.

Ve středu večer jsme se společně setkali na faře v Roudnici nad Labem, kde jsme se přivítali, seznámili a zahájili pouť společnou mší svatou a modlitbou. Mladých dorazilo kolem padesáti a přicestovali na putování z různých koutů České republiky.

Čtvrtek jsme strávili na cestě z Roudnice přes horu Říp do Vraňan. Na Řípu jsme slavili mši svatou. V pátek jsme se vydali z Vraňan přes Kralupy nad Vltavou do Zákolan. A sobota už se nesla ve znamení směřování k cíli, kterým bylo mariánské poutní místo Hájek.

Bratři františkáni nám před odchodem vždy poskytli slovo na cestu – krátký podnět z Bible, nad nímž jsme mohli během putování rozjímat. Část cesty tak probíhala v tichu. Po něm byla možnost si spolu povídat, pomodlit se růženec, nebo putovat nerušeně o samotě.

Každý den jsme se modlili breviář, měli jsme společnou adoraci, mši svatou a modlitbu chval. Mladí lidé tak mohli poznat hlavní pilíře našeho františkánského způsobu života, a také se duchovně občerstvit. Většina z nich ocenila po dlouhé době kovidové možnost setkat se ve společenství, sdílet se o víře i o obyčejných starostech a radostech, které život přináší. Po celou dobu s námi putovalo také několik kněží, kteří byli k dispozici ke svátosti smíření. Většinu nocí jsme přespávali ve stanech, anebo byla možnost přenocovat i ve školních tělocvičnách. Nechyběla ani příležitost ke koupání – ale Vltava byla velmi studená. 🙂

Do Hájku jsme po zdolaných 65 kilometrech dorazili všichni. V neděli jsme oslavili svátek Panny Marie Andělské – Porciunkule a pouť, která nesla téma „smíření“, tak byla slavnostně dovršena.

Děkujeme Bohu za tento společný radostný čas a za dar společenství, děkujeme za Jeho ochranu a požehnání po celou dobu cesty, a za to, že jsme Mu poutí mohli odevzdat všechny úmysly, které jsme nesli s sebou. Velký dík patří také bratřím františkánům, kteří celou akci organizačně zaštiťovali.

Tak zase za rok na shledanou!

Foto: Bernard Ondřej Mléčka OFM