Provinciální kapitula sester

Ve dnech 4.-8.8.2021 jsme se sešly, abychom se společně zamyslely nad způsobem našeho řeholního života a přemýšlely, kudy se má náš způsob zasvěceného života ubírat dál. Na konci setkání jsme poděkovali stávajícímu vedení české provincie naší kongregace a zvolily jsme si nové vedení pro dalších pět let.