První sliby!

Naše novicky sestry Bonaventura a Faustýna složily v sobotu 14. srpna své první sliby.

„Po dvouletém noviciátu došlo konečně ke chvíli, kdy jsme vyslovily před řeholní rodinou i před našimi vlastními blízkými znění řeholního slibu. Mše svatá, při níž byly naše sliby přijaty, byla mimořádně krásná. Všechny sestry s námi sdílely radost z tohoto okamžiku a každá podle svých darů přispěla ke slavnostnosti události. Hlavním celebrantem byl otec Bonaventura Čapek OFM a kázání pro nás měl otec Jiří Rous z Brna. Pozvání přijalo i deset dalších kněží a jeden jáhen. Naši blízcí se zapojili do liturgie – zpěvem, nesením obětních darů nebo čtením z Písma.

Z noviciátu se přesouváme do další etapy řeholní formace, které se říká juniorát. Znamená to, že jsme se staly sestrami s dočasnými sliby – poprvé jsme je složily na jeden rok. Konkrétní kroky, které nás čekají, je stěhování do nové komunity a přijetí nového poslání. Stěhujeme se tedy z Prahy do Liberce a budeme obě pracovat jako pastorační asistentky v různých farnostech.

Děkujeme sestrám za důvěru, za otevřenost i trpělivost, se kterou nás přijímají mezi sebe. Těšíme se na naši novou službu a na všechno, co pro nás má Pán přichystané. Prosíme vás, abyste nás nadále provázeli modlitbou.“

Vaše čerstvé juniorky Bonaventura a Faustýna