Františkánské misie 2021

Od 22. do 26. září jsme se společně s bratry františkány a s desítkami přátel účastnili misijní akce v Děčíně a v dalších městech severních Čech.

Františkánské misie byly zahájeny mší svatou s litoměřickým biskupem otcem Janem Baxantem, který udělil všem misionářům zvláštní požehnání.

Ve čtvrtek jsme přichystali program v kostele Povýšení svatého Kříže, který byl celé odpoledne otevřen k modlitbě. Nabídli jsme kolemjdoucím a všem zájemcům možnost rozhovoru s knězem, modlitbu před Nejsvětější Svátostí nebo zapálení svíčky za kohokoliv potřebného. Večer se konala při kostele sv. Františka z Assisi ekumenická modlitba, při níž se sešli zástupci děčínských křesťanských církví, společně chválili Pána a vyprošovali Jeho požehnání pro celé město. Šlo o velmi přátelské a inspirativní setkání.

V dalších dnech jsme se vydali do České Kamenice a do Rumburku, kde jsme v místních kostelích opět lidem byli jsme k dispozici pro duchovní službu. Každý den se konalo také vystoupení divadelníka Víti Marčíka, které zaujalo nejen dětské diváky.

S chutí podělit se s místními lidmi o naši víru jsme zažili mnohá setkání, při kterých se otevírala lidská srdce a docházelo k osobnímu sdílení. Kromě programu v kostele jsme totiž také chodili městy, svěřovali tamní obyvatele Pánu a zvali jsme je do kostela nebo jsme jim nabízeli modlitbu.

Pane, díky za tento požehnaný čas. Svěřujeme Ti všechny, se kterými jsme se v těchto dnech setkali. Amen.

Fotografie: Bernard O. Mléčka OFM