Výročí sestry Elišky

Sestra Marie Eliška Pretschnerová, křestním jménem Anna, se narodila jako dcera lesníka dne 26. září 1911 v Nových Zámcích v Čechách, dřívější okres Městec Králové. Vyrůstala se čtyřmi sourozenci v láskyplném prostředí uprostřed lesů. Po celý život jí zůstala láska ke stromům, k zeleni, k volné přírodě. Proto také neznala prostřednost, směřovala vždy výš, a to bez ohledu na obtíže cesty.

vpravo Anička na školní fotografii.

V sobotu 25. září 2021 jsme slavili 110. let od jejího narození. Nejprve si její život připomněli rodáci a přátelé obce Svídnice. Zde Anička navštěvovala základní školu. Dnes je čestnou občankou této obce, na budově školy je její pamětní deska a byla i možnost si prohlédnout fotografie z jejího života.

Jedeme na místo, kde stál dům a kde vyrůstala.
dnes byste ho stěží našli. je načase něco podniknout.

Další část dne oslav narozenin sestry Elišky proběhla ve Slatiňanech. Při mši svaté i po ní jsme mohli zakoušet její blízkost a připomínat si události, které jsme s ní osobně prožili nebo na ně rádi vzpomínáme.