Chceme se s vámi podělit o dobrou zprávu!


V listopadu si připomínáme společně s celou církví všechny svaté a všechny, kteří nás předešli. V našem společenství ještě zvlášť vzpomínáme na všechny zemřelé františkánského řádu. Během naší provinciální pouti jsme letos zvlášť vzpomínaly na sestry, které nás opustily v loňském a letošním roce.

Svatá Anežka Česká má zvláštní místo mezi světci našeho řádu. Zvlášť si ji připomínáme v naší zemi. Dcera Přemysla Otakara I. založila v Praze první špitál s bratrstvem, jehož posláním bylo starat se o chudé a nemocné. Do naší vlasti povolala i sestry sv. Kláry z Assisi a postavila pro ně první zaalpský klášter. Sama nakonec odmítá sňatek s císařem i politickou kariéru a vstupuje do vybudovaného kláštera. Z ústraní nadále sledovala osudy svého rodu a doprovázela jej modlitbou, radou i konkrétními intervencemi ve prospěch pokoje a smíření.