Když se sejde juniorát

Na konci října jsme se v Liberci setkaly na společnou juniorátní formaci. Protože od léta se z dvojice juniorek stala čtveřice, užívaly jsme si dynamiku větší skupiny v celé její pestrosti.

Začaly jsme slavením – ve středu jsme popřály naší sestře Josefce k narozeninám. Ve čtvrtek jsme podnikly společný výlet do přírody a v pátek jsme měly prostor ke ztišení a k osobní modlitbě. V sobotu jsme pak společný čas završily pěší poutí do Hejnic, při které jsme Pánu svěřily své úmysly. Celá doba pro nás byla cennou příležitostí pro nové setkání s Pánem i se sebou navzájem.

Pane, přijmi náš dík za naše společenství a za naši společnou cestu do Tvé blízkosti!