Podpořme život rodin – Dům sestry Elišky Hoješín

Přijíždějí k nám rodiny, jednotlivci i farní společenství, kteří se chtějí na chvíli zastavit, ztišit a duchovně načerpat. Poskytujeme pro ně prostory a často také duchovní program.

Dokončili jsme rekonstrukci budovy, nyní svépomocně a s dobrovolnickými brigádníky dokončujeme menší práce. (Kontakt: sestra Gratia Štulířová, mobil 733 755 824). Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete přispět na níže uvedený účet a podle specifikace vybrat jeden z variabilních symbolů.

Odeslání libovolné částky

Vstupte do aplikace vaší banky, použijte tento QR kód, vyplňte částku, kterou si přejete věnovat. Odeslání daru vám nezabere více než několik vteřin. Za přispění vám děkujeme!

ČÍSLO ÚČTU PRO ZADÁNÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU NEBO JEDNORÁZOVÉ PLATBY:

číslo účtu: 158752659/0600

variabilní symbol 17501 příspěvek na provoz

variabilní symbol 17502 příspěvek na pobyt rodin s více dětmi

variabilní symbol 17503 příspěvek na provoz Hoješínská rodina