Podpořme život rodin – Dům sestry Elišky

Přijíždějí k nám rodiny, jednotlivci i farní společenství, kteří se chtějí na chvíli zastavit, ztišit a duchovně načerpat. Poskytujeme pro ně prostory a často také duchovní program.

Dokončili jsme rekonstrukci budovy, nyní svépomocně a s dobrovolnickými brigádníky dokončujeme menší práce. (Kontakt: SM Gratia Štulířová, mobil 733 755 824). Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete přispět na níže uvedený účet a podle specifikace vybrat jeden z variabilních symbolů.

Číslo účtu: 158752659/0600

Variabilní symboly: zaplacení nákladů na rekonstrukci 1750; příspěvek na provoz domu 17501; příspěvek na pobyt rodin s více dětmi 17502.