Boží Tělo na KDM

Ve čtvrtek 16. června večer jsme na KDM prožili nádhernou slavnost Těla a Krve Páně. Nejdříve jsme slavili mši svatou v naší kapli. Mši sloužil o. Jakub OFM a kromě nás sester se jí účastnila i skupinka u nás ubytovaných dívek a chlapců. Pro některé z nich, to byla jejich první mše v životě.

Po mši svaté jsme utvořili procesí s družičkami, které házeli květiny, kadidlem, hudebním doprovodem, a hlavně s Ježíšem v eucharistii. Procházeli jsme celým domem. Měli jsme i dvě krátké pobožnosti u oltářů, z nichž první byl na jednom pokoji a druhý na terase. Z terasy jsme pak vyprošovali požehnání celému městu a všem, kteří v něm žijí, pracují a studují.

Na úplný závěr večera jsme ještě poseděli na agapé v klubovně, dali si něco dobrého k snědku a radovali se z milého společenství.

S Antonína Bílková OSF

Gallery not found.