Děkovná mše svatá

V sobotu 28. května od 10 hodin jsme v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové poděkovali za dokončení diecézní části procesu blahořečení sestry Elišky Pretschnerové.

Mši svatou celebroval otec biskup Josef Kajnek, přítomno bylo i mnoho kněží, zvláště těch, kteří při procesu pomáhali. Mše svaté se účastnila také naše generální představená sestra Frances Marie Duncan, některé sestry ze zahraničí, dobrodinci a svědci celého procesu.

Velké díky patří naší sestře SM Zdislavě Noskové, která s velkým nasazením a nadšením vedla veškerou práci spojenou s procesem blahořečení. Děkujeme Pánu za zdar tohoto díla a prosíme, aby jej zdárně dovedl až do konce! Sestro Eliško, buď nám nablízku.

FOTO: Stanislav Knotek / Člověk a víra

mODLITBA TĚLEM V PODÁNÍ MAMINEK S DCERAMI