Přejeme požehnané prázdniny!

Požehnaný a radostný čas léta, prázdnin a dovolených přejí Školské sestry svatého Františka

Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových ranách? Tím bezpečněji tam mohu přebývat, čím víc je Spasitel schopen nás zachránit. Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.“

(text z breviáře o sv. Františkovi z Assisi)