Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 
 

  

   

Charisma Školských sester sv. Františka

  

  

 

 

 

 

 

Charisma Školských sester
Třetího řeholního řádu sv. Františka
zakořeněné v prožívání evangelia
podle tradic františkánské kajícnosti
je důvěrné spojení s Bohem
uprostřed apoštolské práce.
 
V duchu františkánské chudoby,
jednoduchosti a pokory ve společném životě
se věnujeme křesťanské formaci
a výchově pro celkový rozvoj člověka.
 
Odpovídáme na znamení doby
a na potřeby Církve
jako její věrné služebnice
a radostně sloužíme chudým

a jinak potřebným.

  

   

 

Komentář k našemu charismatu

Snaha o přiblížení nejdůležitějších záměrů naší zakladatelky Matky Antonie Františky Lampelové.

  

Řehole Třetího řeholního řádu sv. Františka z Assisi

Podle této řehole žijí všechna františkánská společenství Třetího řeholního řádu. Vyjadřuje podstatné prvky františkánské spirituality pro náš život.

  

Svatý František z Assisi

Stručný životopis sv. Františka, z jehož spirituality vyrůstá i naše charisma.

   

Modlitby sester OSF - ve formátu*pdf 3,53 MB

Modlitební kniha, která obsahuje některé naše modlitby a pobožnosti.