Duchovní služba druhým

Modlíme se za vás

Rády svěříme Bohu vaše prosby. Poprosit o modlitbu můžete zde.

Sloužíme ve farnostech

O svou víru se rádi dělíme v místním společenství věřících. Některé z nás slouží ve farnostech jako pastorační asistentky či katechetky. Vyučujeme náboženství, připravujeme děti i dospělé k přijetí svátosti křtu, eucharistie nebo biřmování. Pomáháme s aktivitami ve farnosti, a to jak pro farníky, tak pro širokou veřejnost.

Konkrétně působíme v těchto farnostech:

Spolupořádáme misie

Společně s bratry františkány se každoročně účastníme Františkánských misií, které od roku 2009 probíhají v některém z českých měst. Připravujeme pestrý program pro lidi, kteří chtějí poznat křesťanství a jsou otevření pro svědectví naší víry v Boha.

Vedeme duchovní obnovy

Dvakrát ročně pořádáme společně s bratry františkány a dalšími přáteli víkendovou duchovní obnovu pro mládež od 18 do 30 let. Jsou určena mladým lidem, kteří se chtějí hlouběji setkat s Ježíšem Kristem, dozvědět se něco ze života víry skrze přednášky, ale především Krista okusit skrze společné modlitby i přímluvu či prosbu za vnitřní uzdravení, práci s biblí a setkání s křesťany a jejich prožíváním víry.

Duchovně doprovázíme

Duchovní doprovázení se soustřeďuje na rozvíjení vztahu člověka s Bohem. V rámci víkendových duchovních obnov, nebo i mimo ně, poskytujeme prostor pro osobní setkání s každým, kdo se od nás chce nechat duchovně doprovázet. Pomáháme druhým hledat cestu za Pánem a nacházet způsob, jak žít v Jeho blízkosti.