Františkánská cesta

[rpwe limit=“10″ offset=““ order=“DESC“ orderby=“date“ post_type=“post“ catlist name=“frantiskanska-cesta“ cat=“11″ tag=““ taxonomy=““ post_type=“post“ post_status=“publish“ ignore_sticky=“1″ taxonomy=““ excerpt=“true“ length=“35″ thumb=“true“ thumb_height=“200″ thumb_width=“200″ thumb_default=“http://test.sestry-osf.cz/wp-content/uploads/2019/11/logo-1.png“ thumb_align=“rpwe-alignleft“ date=“true“ readmore=“true“ readmore_text=“Pokračovat ve čtení »“ styles_default=“false“ cssID=““ before=““ after=““]

Sv. František z Assisi

Naše společenství patří do velké rodiny těch, kteří následují způsob života sv. Františka. Jako on chceme žít v osobní chudobě, prostým životním stylem, sloužit chudým a těm, kdo potřebují naší pomoc. Svou službou nechceme prosazovat sami sebe, ale vytvářet prostředí, ve kterém můžeme být plně pro druhé. Je nám blízká Františkova snaha o stálé obrácení, jeho opravdovost v modlitbě, při setkání s druhými, ve službě bratřím nebo kdekoliv se nacházel.

Sv. František, všude kde byl, se snažil vytvářet pokoj, usiloval o smíření a přál si zprostředkovat lidem odpuštění. Jeho kající způsob života je odkazem i výzvou našemu řeholnímu společenství. Rád naslouchal vnitřnímu hlasu Ježíše, vyhledával samotu, zakoušel mystické stavy až do té míry, že ho lidé nazývali „druhým Kristem“. I nám je blízká touha po bohatém vnitřním životě a vyhledáváme chvíle ztišení, samoty a osobního rozhovoru s Ježíšem formou různých druhů modlitby.