Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 

  

   

Dějiny Školských sester sv. Františka

     

   

  

 

Roku 2013 naše kongragace slavila 125. výročí založení v Čechách. Na úvodní fotografii jsou delegátky ze všech provincií, regií a delegatur, které se účastnily Mezinárodní duchovní obnovy našich sester. Na uvedeném odkazu je fotogalerie z těchto oslav: Mezinárodní duchovní obnova našich sester - oslava 125. výročí založení kongregace .

   

   

Naše konstituce začínají těmito slovy:

  

"My, Školské sestry Třetího řeholního řádu svatého Františka, odvozujeme svůj původ od společenství vzniklého z františkánského charismatu Matky Františky Antonie Lamplové v Grazu, Rakousko, roku 1843. Matka Hyacinta Magdalena Zahálková pokračovala v tomto duchovním odkazu v novém založení v Čechách v roce 1888."

    

  

V roce 1992 vydala Kongregace knihu o našich dějinách s názvem Stoletá cesta. Na jejím zpracování se podílelo více sester z různých zemí, které spolu popsaly vznik kongregace v Grazu i následné založení ve Slatiňanech, odchod prvních sester do misií a zakládání nových provincií, těžkosti života po roce 1950 v Čechách i na Slovensku, obnovu kongregace pod II. vatikánském koncilu atd.

       

    

Pod následujícími odkazy najdete:

    

Stručné dějiny našeho společenství Podle úvahy o dějinách naší kongregace, kterou napsala SM Blažena Fabíková OSF a knihy "Stoletá cesta" zpracovala SM Ludmila Pospíšilová OSF.

    

Život sester České provincie v době vlády komunistické totality Svědectví SM Blaženy Fabíkové OSF.