Komunita sester v mateřinci

Provinční dům

Klášter v Praze Břevnově je provinčním domem – mateřincem Školských sester sv. Františka v České republice. Zde se sestry z různých míst setkávají, skládají sliby a obnovují je. V tomto domě žijí také naše starší sestry a vytváříme tak velkou a pestrou komunitu s různými úkoly a posláními. V současné době jsme největší komunitou v naší kongregaci a nejstarším sestrám jsou poskytovány služby ve spolupráci s Českou katolickou charitou v rámci Charitního domova Břevnov.

Pestrost služeb

Sestry jsou zapojeny do různých služeb přímo v komunitě nebo mimo klášter. Kromě péče o starší sestry a vedení našeho řeholního společenství, se angažují v místní farnosti, při ubytování studentek, ve vedení Institutu františkánských studií, poskytováním psychoterapeutických služeb v Poradně na Petynce, ve službě nemocničního kaplana i vedením anonymní svépomocnou skupinu Sasa. Dvě sestry jsou pověřeny vedením zařízení, jejichž jsme zřizovatelé – Křesťanského domova mládeže a mateřské školy Zahrádka sv. Františka.


Střípky z našeho společného života…