Prosím o modlitbu

Vyberte si, koho poprosíte o modlitbu - na míru.

Chci svěřit svou prosbu modlitební skupině SM Elišky Pretschnerové.

sestra Zdislava

Postulátorka procesu blahořečení SM Elišky Pretschnerové, vedoucí živé modlitební skupiny.

Hledám své povolání a místo v životě.

sestra Kristina

Komunikuje se ženami, které rozlišují své povolání.

Prosím o modlitbu celé společenství sester.

všechny sestry

Zprostředkujeme vám přímluvnou modlitbu celého našeho společenství.