Modlíme se za vaše úmysly

Žijeme modlitbou. Modlitba, která je společným časem s Pánem, tvoří podstatu našeho života. Rády se pomodlíme i za vás a za vaše úmysly.

Čas na modlitbu je pro nás vzácnou dobou, při které realizujeme naše povolání žít s Pánem nablízko. V rámci modlitby svěřujeme Pánu své potřeby i potřeby celého světa. Pokud nás kontaktujete, rády Pánu předložíme i vaše úmysly. Těšíme se na modlitební spojení s vámi!

  V provinciálním domě se každý den modlíme novénu k sestře Elišce Pretschnerové, jejíž přímluvě svěřujeme vaše prosby. Od roku 2001 probíhá její proces blahořečení.

  Novéna k sestře Elišce

  Všemohoucí a dobrý Bože,

  Tvá služebnice sestra Eliška Pretschnerová celým svým životem naplňovala Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.

  Ani v těžkých podmínkách a okolnostech neztrácela víru, naději a lásku a prokazovala úctu každému člověku.

  Dej nám milost následovat příklad jejího života, dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou Ti předkládáme.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

  Modlitba z Novény k sestře Elišce