Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 
 
 

  

  

Stanovy přidružených členů České provincie Školských sester sv. Františka

  

  

   

  

   

1. Společenství přidružených členů tvoří laické osoby, které vábí františkánský ideál života podle evangelia a v duchu charismatu Školských sester sv. Františka. Mohou to být i františkánští terciáři se sliby.

2. Své přání o přidružení zájemci vyjádří ústně provinciální představené. Během roční přípravy jsou uvedeni do těchto témat:
- všeobecné povolání ke svatosti
- dějiny kongregace
- charisma kongregace
- poslání kongregace

3. Touto přípravou je provází magistra, s kterou se sejdou alespoň šestkrát za rok.

4. Po roční přípravě, je-li zájem oboustranný, může zájemkyně/zájemce podat písemnou žádost o přidružení a pokračovat v další formaci.

5. Zájemkyně/zájemce je přijata/přijat za přidruženou členku/člena během soukromého obřadu v přítomnosti fraternity a ostatních přidružených členů. Přidružená členka/přidružený člen slíbí, že se bude snažit žít naše charisma a provinciální představená jí/mu jménem fraternity slíbí podporu na této cestě.

6. Přidružení členové se setkávají alespoň třikrát za rok pod vedením magistry, která je jmenována provinciální představenou.

7. Přidružení členové se dále vzdělávají v těchto oblastech:
- františkánská spiritualita
- charisma Školských sester sv. Františka
- liturgická a osobní modlitba
- svátostný život církve
- ostatní témata, která navrhnou

8. Přidružení členové by současně měli růst ve vzájemných vztazích a ve vztahu k sestrám, modlit se s/za kongregaci a dle svých možností se účastnit života a služby sester.

9. Přidružení trvá do doby, než je jednou nebo druhou stranou ukončeno.