Publikace a média

Filmy o SM Elišce

Místa kde žila a sloužila
Dokument Školských sester sv. Františka z roku 2004. Délka 15 min.
O jejím životě a smrti
Dokument z roku 1993 o životě a smrti sestry Elišky Pretschnerové je doplněn záběry ze zahájení procesu jejího blahořečení v Hradci králové 1. června 2001.
Délka filmu 50 min.
Z archivu
Z archivu sestry Elišky Pretschnerové.
Délka filmu 10 min.