Spiritualita

Jsme ženské řeholní společenství zakotvené v římskokatolické církvi. Žijeme v komunitách, modlíme se a sloužíme životu. Poznejte více, čím žijeme.

Jak Františka následujeme? Svatý František svým příkladem života založil velkou duchovní rodinu, která následuje Krista s pomocí jeho odkazu. Mezi hlavní rysy františkánské spirituality patří: ○ radostné následování Ježíše chudým a prostým způsobem života, ○ důraz na společenství...
Povolání k životu Každý z nás je od Boha pozván darem života ke spoluúčasti na vytváření světa. Náš Pán chce, abychom měli život, a abychom ho měli v plnosti (srov. Jan 10, 10). Pán ví o každém člověku,...
Jsme františkánky Patříme do rodiny bratří a sester, kteří žijí podle příkladu svatého Františka z Assisi. Oslovil nás jeho životní ideál, kterým je následování Ježíše Krista životem ve společenství. Jsme řeholní sestry – přijímáme chudobu, poslušnost a čistotu...
Nablízko s Bohem uprostřed lidí „Charisma Školských sester Třetího řeholního řádu svatého Františka zakořeněné v prožívání evangelia podle tradic františkánské kajícnosti je důvěrné spojení s Bohem uprostřed apoštolské práce.“ Pomáháme druhým růst „V duchu františkánské chudoby, jednoduchosti a...
Vznik malé komunity Píše se rok 1843. Mladá Rakušanka Antonie Lampelová, její sestra Amálie a několik dalších mladých františkánských terciářek přijaly nabídku žít společně v malé komunitě, aby se společně naplno věnovaly výchově a vzdělávání děvčat, především z...
Být s námi ve spojení Přidružené sestry jsou ženy, které se cítí být osloveny naším charismatem a mají na něm podíl životem ve světě a na svém místě. Pravidelně se schází, aby spolu strávily čas a duchovně se...