Hledám povolání

Povolání k životu

Každý z nás je od Boha pozván darem života ke spoluúčasti na vytváření světa. Náš Pán chce, abychom měli život, a abychom ho měli v plnosti (srov. Jan 10, 10). Pán ví o každém člověku, protože On nás zkoumá a zná a stvořil nás ještě před stvořením světa (srov. Žalm 139). Střeží naši cestu a touží po našem štěstí.

S každým člověkem má Bůh svůj dobrý plán. Někoho zve k tomu, aby založil rodinu a předával dar života dál. Jinému nabízí, aby svůj život dal k dispozici Pánu a službě bližnímu.

Františkánské povolání

Svatý František z Assisi se nesmazatelně zapsal do srdcí mnoha lidí i celé církve. Odkaz jeho způsobu života je od 13. století až dodnes stále aktuální. Františkovy ideály i nadále oslovují ty, kteří chtějí jít v Kristových šlépějích (srov. 1 Petr 1, 21) – kráčet spolu s Františkem po stopách chudého a ukřižovaného Ježíše.

Františkánské charisma je natolik bohaté, že se rozmanitě uskutečňuje v různých způsobech života i v různých společenstvích. Žít v duchu svatého Františka může opravdu každý křesťan – a to buď ve světě nebo v některé z mnoha řeholních rodin.

Hledám své povolání…

Pokud se cítíš oslovena františkánskou spiritualitou nebo životem v našem společenství, můžeš se zúčastnit pravidelně pořádaného „Víkendu v klášteře“, potkat se s námi při některé duchovní obnově nebo při jakékoliv jiné příležitosti.

Možná objevíš ve svém srdci touhu připojit se k našemu způsobu života. Možná také ne. Každopádně jsme tu pro Tebe a rády Ti pomůžeme s hledáním Tvé životní cesty.

Můžeš také kontaktovat kteroukoliv z našich sester.

Kontakt:
S. M. Kristina Hřebíková
kristina.osf.cz (zavináč) gmail.com

Jak se stát sestrou?

Jak se vlastně vstupuje do kláštera? Zajímá vás, jak probíhá cesta k zasvěcení se Pánu v našem společenství? Nechte se pozvat na dobrodružnou cestu s texty naší sestry Rity Němcové:

„Jak se stát sestrou? Na to skutečně není jednoduchá odpověď. Přece jen musí něco být, nějaká cestička, kterou se člověk dostane až ke dveřím kláštera, a nejenom, aby stiskl zvonek, ale aby se nechal též pozvat dál a s napětím, očekáváním, úžasem i nechybějící radostí se nechal doprovázet při odhalování tajemství mnoha „komnat“, než dojde až k té, kde jsou již pro něj připravené šaty (hábit) ušité na míru a závoj. A to ještě není konec „dobývání“!

Následují totiž další „komnaty“. V jedné je připraven přívěsek na krk (KŘÍŽ), takové další vnější viditelné znamení Komu a kam patříš, a knížka, ve které jsou napsána PRAVIDLA, podle kterých se rozhodneš žít a slíbíš to pěkně nahlas před těmi, kteří tak jako ty odhalují tajemství „komnat“. V poslední „komnatě“ je pak připraven větší kříž, říká se mu „slibový“, a prsten. Jsou to takové dvě viditelné, stálé upomínky na Toho, kvůli Komu a pro Koho chceš žít a dát Mu celý svůj život. A prsten připomíná, že se rozhoduješ pro věrnost a vytrvalost, ať to stojí, co to stojí – prostě „na život a na smrt“.

tak takhle ne! 🙂