Noviciát

„Zajeď na hlubinu!“

Přesto, že jsme ve formaci vychovávané jedním Duchem, v jedné spiritualitě a podle téhož charismatu, přece tím neztrácí nikdo svou jedinečnost – identitu, ale naopak. Vytváří se prostředí a hledají se prostředky a cesty pro rozvoj celé osobnosti každé sestry.

Bůh stvořil každého jako originál, nedělá kopie a nedělá zmetky. Z Boží „dílny“ vychází každý člověk obdarovaný duší, která má v Božích očích cenu života Jeho jediného milovaného Syna, kterého poslal na tento svět, aby svět byl spasen. Každý člověk má tedy cenu „Božího života“. A Ježíš neváhal dát svůj života za nás! A my…?

Volá nás k následování, abychom šly v Jeho stopách, abychom napodobovaly Ježíše bezvýhradnou vydaností do vůle Otce. Máme se Mu podobat především v lásce, která se dává.

Noviciát je časem zamilovaných, protože poznáváme ve volán