Předpostulát

Patero „komnat“

V tomto období se bude pozornost soustředit na pět základních „komnat“ nebo-li oblastí:

 1. Oblast lidské zralosti, kam patří např. zdravé sebepřijetí, komunikace, schopnost žít zdravé vztahy, citová zralost, zodpovědnost, stabilita v životě a zaměstnání;
 2. V oblasti duchovní se klade důraz na Katechismus katolické církve, osobní vztah k Pánu Ježíši, schopnost nechat se vést, rozlišování povolání, ujasnění motivací, poznávání charismatu společenství;
 3. Pokud jde o vzdělání, je třeba, aby předpostulantka měla ukončené základní vzdělání. Studuje-li střední či vysokou školu, je většinou vhodné ji dokončit. Je žádoucí, aby předpostulantka pracovala a samostatně se o sebe starala alespoň po dobu jednoho roku;
 4. Co se týká zapojení do společného života komunity – po čas předpostulátu je jen částečné, protože předpostulantka dosud není členkou společenství. Učí se zdravě přizpůsobit požadavkům i limitům komunity, učí se otevřenosti k autoritě a schopnosti nechat se doprovázet a formovat;
 5. V oblasti apoštolátu se předpostulantce dá možnost se přímo podílet na křesťanské službě dané fraternity a učí se především ochotné službě druhým.

Pokud zodpovědná sestra, která předpostulantku doprovází – budeme jí říkat MAGISTRA, vidí u ní předpoklady k pokračování ve formaci a předpostulantka sama má zájem o vytrvání na započaté cestě a dovolují to i vnější okolnosti, pak může být přijata do tzv. POSTULÁTU. Do postulátu přijímá předpostulantku provinciální představená na základě její písemné žádosti o přijetí do společenství Školských sester svatého Františka.

 1. Hledání a rozlišování
 2. Předpostulát
 3. Postulát
 4. Noviciát
 5. Juniorát
 6. Stálá formace