Školské sestry sv. Františka Česká provincie

 
 
 

  

   

Školské sestry sv. Františka v zahraničí

   

  

   

Generální správa Školských sester sv. Františka od r. 2016

     generální představená

     generální vikářka

     2. gen. rádkyně

     3. gen. rádkyně

     4. gen. rádkyně

Sr. Květa Vinklárková

Sr. Lívia Gardianová

Sr. Jessy Mooleparambil

Sr. Jeanne Marie Ulica

Sr. Pacifika Jusková

   

Úvodní foto: budova našeho generalátu v Římě

Mezinárodní web: Školské sestry sv. Františka

    


Stromek naší Kongregace Školských sester sv. Františka vyrostl z malého seménka. V dnešní době zapouští kořeny stále hlouběji do země a jeho koruna se rozšiřuje skoro na celý globus země, aby pomáhala šířit Boží lásku a Jeho království do celého světa. Od samého začátku byly sestry a vedení Kongregace citlivé na potřeby Církve a volání jejich pastýřů po pomoci.

U S A
První sestry se vydaly do Severní Ameriky v roce 1913, aby zde pomáhaly duchovním pastýřům v práci s mládeží emigrantů z našich zemí. Horlivost a odvaha sester překonala těžkosti jazyka a kultury
Nového světa. Postupně rozvíjely svou činnost především ve školství, v katechezích a v sociálních službách. Sestry působí převážně v Pensylvanii, ale i v jiných místech USA. www.schoolsistersosf.org

SLOVENSKO
Hned po ukončení první světové války v roce 1919 vyhověla S.M. Xaverie Fürgottová, druhá generální představená Kongregace, žádosti Msgre Andreja Hlinky o sestry pro katolické školy v Ružomberku.
Z tohoto semínka vyrostla, po přežití totalitních systémů, naše dnešní nejpočetnější Slovenská provincie www.skolskesestryosf.rehola.sk . Sestry pracují hlavně s mládeží a s potřebnými, pomáhají ve farnostech. Snaží se ukazovat dnešní mládeži správný směr a hodnoty víry. V Žilině se těší Božímu požehnání jejich Gymnázium sv. Františka.

ZAKOTVENI KONGREGACE V ŘÍMĚ

Rok 1948 - šedesáté výročí trvání života naší Kongregace byl důležitým mezníkem v životě a dějinách Kongregace přenesením generální správy Kongregace do středu křesťanství - do Říma.

Malá skupina sester už v roce 1927 pracovala v domově pro české dívky a v útulku pro české poutníky v Římě. Později v r.1930 převzaly sestry na žádost olomouckého arcibiskupa vedení dětské opatrovny moravské Charity v Lusingrande. Nyní naše italské sestry slouží nemocným a zestárlým, pomáhají ve farnostech především při katechezi, ale i v sociálních službách.

Na fotografii je nemocniční kaple naší kliniky Villa Bethania v Římě, když ji 19. prosince 1982 navštívil Svatý otec Jan Pavel II. 

 


CHILE - JIŽNÍ AMERIKA
Těsně před tím, než totalitní komunistická vláda v naší vlasti uzavřela neprodyšně hranice pro vystěhování, podařilo se bývalé generální představené S.M.Domitille Rotterové vyhovět naléhavým prosbám biskupa z Talky
- Chile vysláním skupiny sester pro misie v Chile. Od roku 1947 se misijní dílo v Chile prohlubovalo a působí dosud. Nyní zde jsou naše sestry, které pocházejí z Chile. Sestry pracují především ve školách a farnostech. www.colegiostaclara.cl
V nejsevernější části Chile, v Antofagastě, se obětavě sestry starají o chudé. Tato misie vznikla v r.1990.

Na fotografii je slavnost naší školy ve Viña del Mar.

 


INDIE
V roce 1982 nám Pán ukázal cestu do Indie. Hned v následujících letech jsme pocítily jeho požehnání v nových povoláních. První roky byla jejich formace zajišťována v Římě a později i v USA. Dnes mají indické sestry samostatnou delegaturu, postulát i noviciát tedy prožívají v Indii a nejmladší sestry jsou vedeny našimi indickými sestrami. Činnost sester se rozvíjí především v péči o děti v mateřských školách, při katechezích ve farnostech a dále pracují jako zdravotní sestry v nemocnicích. Jsou ochotny pracovat všude, kam je Pán vede. Kromě Indie působí i v Itálii, USA a v misii v Jižní Africe.

 


JIŽNÍ AFRIKA
Pán vyhověl velké touze S.Joan Mc Mullen z Pittsburghské provincie pracovat v misiich v Jižní Africe, pomáhat chudým a utlačovaným. Prvním jejím posláním bylo spolupracovat se sestrami františkánkami z Grazu. Později generální kapitula naší Kongregace v r.1983 rozhodla vytvořit vlastní misii v Barbertoně v Jižní Africe. Přijely další sestry z USA, Slovenska, později i z Indie a Česka. Tato misie v dnešní době slouží v Jižní Africe těm nejpotřebnějším z potřebných: pacientům AIDS. Sestry vlastně pečují o umírající, kterých se zřekly jejich rodiny. Na misii se též s velkou láskou starají o sirotky, které tam zůstanou, když zemřou jejich maminky. www.stjohnscare.co.za

 


STŘEDNÍ ASIE
Pád totalitního režimu v našich zemích otevřel i sestrám
z České a Slovenské provincie brány do celého světa, aby mohly jít tam, kam je Pán vede.
Celý východ naší zeměkoule volá po obětavých a nadšených rozsévačích Božího slova. Tak naše sestry rozpoznaly čas a možnosti pracovat pro rozšíření Boží lásky právě
tam, kde lidé trpěli stejně jako my pod vládou komunismu. Připojily se k bratřím františkánům OFM a již v roce 1993 se vydaly do Almaty v Kazachstanu. Jejich obětavost byla odměněna Božím požehnáním. Po několika letech v Almatě vyrostl i nový Boží dům a konventy jak bratří, tak sester. Za dalších pár let odpověděly sestry i na pozvání do Kyrgyzstánu. Nyní sestry žijící v této misii již tvoří samostatnou delegaturu Střední Asie.