…uprostřed tohoto světa

Sloužíme všude tam, kde je potřeba. Uprostřed církve, ale i mimo její hranice.

  • jsme flexibilní a nasloucháme Duchu Svatému 
  • snažíme se tišit nářek chudých dnešní doby
  • nasloucháme problémům světa a dnešní doby
  • vedeme obyčejný život uprostřed obyčejných lidí
  • věříme, že není nic, co by Bůh svou láskou nemohl proměnit – modlíme se za vás
  • působíme nejen v Česku, ale i po celém světě: v USA, Indii, v Chile, v Kazachstanu a na Slovensku