Pomozte nám vytvořit příjemné prostředí pro studentky

Posláním KDM (křesťanského domova mládeže) je vytvářet přátelské společenství, ve kterém má každý své místo.

Vedeme dívky v duchu křesťanských hodnot ke vzájemné solidární pomoci a velké míry odpovědnosti a k osobnostnímu růstu.

Posláním domova je také integrace určitého počtu dívek ze sociálně slabých poměrů a nebo s postižením a podpora jejich osobnostního rozvoje.

Odeslání libovolné částky

Vstupte do aplikace vaší banky, použijte tento QR kód, vyplňte částku, kterou si přejete věnovat. Odeslání daru vám nezabere více než několik vteřin. Za přispění vám děkujeme!

ČÍSLO ÚČTU PRO ZADÁNÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU NEBO JEDNORÁZOVÉ PLATBY:

číslo účtu: 158752659/0600

variabilní symbol 17501 příspěvek na provoz

variabilní symbol 17502 příspěvek na pobyt rodin s více dětmi

variabilní symbol 17503 příspěvek na provoz Hoješínská rodina