Přidružené sestry

Být s námi ve spojení

Přidružené sestry jsou ženy, které se cítí být osloveny naším charismatem a mají na něm podíl životem ve světě a na svém místě. Pravidelně se schází, aby spolu strávily čas a duchovně se povzbudily. Podle svých možností podporují přidružené sestry naše komunity, a to jak duchovně, tak praktickou pomocí.

V zahraničí se přidružení k některému řeholnímu řádu těší velké oblibě. Mnoho řeholních společenství, včetně našich sester v Americe či v Chile, mají „asociované členy“, kteří žijí ve světě, a zároveň se duchovně či dílem svých rukou zapojují do dění kongregace.

Chcete se dozvědět více?

Pokud vás zaujala možnost stát se naši přidruženou sestrou – být nám nablízku, pravidelně se s námi scházet, prohloubit svůj duchovní život, a zároveň žít plně uprostřed světa, ozvěte se.

Těšíme se na setkání!

Kontakt:
S. M. Imelda Hrdličková
provincie.osf(zavináč)gmail.com

Stanovy přidružených sester

1. Společenství přidružených členů tvoří laické osoby, které vábí františkánský ideál života podle evangelia a v duchu charismatu Školských sester sv. Františka. Mohou to být i františkánští terciáři se sliby.

2. Své přání o přidružení zájemci vyjádří ústně provinciální představené. Během roční přípravy jsou uvedeni do těchto témat:

  • všeobecné povolání ke svatosti
  • dějiny kongregace
  • charisma kongregace
  • poslání kongregace

3. Touto přípravou je provází magistra, s kterou se sejdou alespoň šestkrát za rok.

4. Po roční přípravě, je-li zájem oboustranný, může zájemkyně/zájemce podat písemnou žádost o přidružení a pokračovat v další formaci.

5. Zájemkyně/zájemce je přijata/přijat za přidruženou členku/člena během soukromého obřadu v přítomnosti fraternity a ostatních přidružených členů. Přidružená členka/přidružený člen slíbí, že se bude snažit žít naše charisma a provinciální představená jí/mu jménem fraternity slíbí podporu na této cestě.

6. Přidružení členové se setkávají alespoň třikrát za rok pod vedením magistry, která je jmenována provinciální představenou.

7. Přidružení členové se dále vzdělávají v těchto oblastech:

  • františkánská spiritualita
  • charisma Školských sester sv. Františka
  • liturgická a osobní modlitba
  • svátostný život církve
  • ostatní témata, která navrhnou

8. Přidružení členové by současně měli růst ve vzájemných vztazích a ve vztahu k sestrám, modlit se s/za kongregaci a dle svých možností se účastnit života a služby sester.

9. Přidružení trvá do doby, než je jednou nebo druhou stranou ukončeno.