Sloužíme životu…

….aby život mohl růst. Pomáháme druhým na jejich cestě životem – duchovním doprovázením, praktickou pomocí, modlitbou a prací v pomáhajících profesích.

Provozujeme internát pro středoškolačky, mateřskou školu Zahrádka sv. Františka, ubytovny pro VŠ studentky. Pracujeme ve školství, ve zdravotnictví, v církvi, v sociálních službách a všude tam, kde vnímáme potřebu doby.

Pomáháme druhým dozrávat do plnosti života. Doprovázíme na duchovní cestě, pořádáme duchovní obnovy, provozujeme psychologické poradenství.

Sloužíme životu společně. Spolupracujeme s františkánskou rodinou, s našimi přidruženými sestrami, s laickými spolupracovníky, přáteli a dobrodinci.

Máte rádi život? Pojďte do toho s námi!