Naše charisma

Nablízko s Bohem uprostřed lidí

„Charisma Školských sester Třetího řeholního řádu svatého Františka zakořeněné v prožívání evangelia podle tradic františkánské kajícnosti je důvěrné spojení s Bohem uprostřed apoštolské práce.“

 • následujeme Ježíše podle vzoru svatého Františka
 • žijeme hodnoty, které nám Ježíš předal v Evangeliu – lásku, odpuštění, radost, pokoj
 • neseme všem radostnou zprávu o Boží lásce
 • ať děláme cokoliv, jsme s Bohem

Pomáháme druhým růst

„V duchu františkánské chudoby, jednoduchosti a pokory ve společném životě, se věnujeme křesťanské formaci a výchově pro celkový rozvoj člověka.“

 • líbí se nám žít spolu a ve svobodě od přepychu
 • pomáháme druhým rozvíjet se ve víře
 • podporujeme růst druhých ve všech životních etapách

Jsme s vámi tady a teď

Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.“

 • jsme vnímavé k aktuálním problémům a výzvám ve společnosti
 • patříme do církve a aktivně se zapojujeme do jejího dění (modlitba, služba ve farnostech, duchovní obnovy, misie aj.)
 • jsme tu pro lidi, kteří strádají – ať už v rovině materiální, duševní nebo duchovní
 • pomáháme praktickou pomocí i modlitbou

Přijď, Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce palčivou touhou po pravdě, cestě a novém životě. Rozněť v nás svůj oheň, abychom se staly světlem, které svítí, hřeje a utěšuje. Dej, ať najdeme slova, která mluví o tvé lásce a o tvé kráse. Stvoř nás nově, abychom se staly lidmi lásky, viditelnou Boží církví. Pak také obnovíme tvář země a vše bude nově stvořeno. Amen.

modlitba sester OSF před rozjímáním, z východní liturgie

Komentář k našemu charismatu – ke stažení ve formátu .pdf, snaha o přiblížení nejdůležitějších záměrů naší zakladatelky Matky Antonie Františky Lampelové

Modlitby sester OSF – ke stažení ve formátu .pdf (2,53 MB), vydání z roku 2004