Panna Maria Neposkvrněná

Dnes slavíme spolu s celou církví slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Tento sváteční den je pro naši kongregaci zvláště důležitý. Chystáme se na něj novénou k Neposkvrněné Panně Marii. Některé komunity se dnes také zasvěcují Panně Marii a utíkají se do její mateřské ochrany.

Panno Maria,
má milovaná Matko,
zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem
tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.

Odevzdávám ti svůj život, své srdce, duši i tělo.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu
a uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému,
a pomoz mi zbavit se pýchy, egoismu a každé sebestřednosti.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede ke Kristu.
Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat,
srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek,
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit,
srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět,
srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista,
srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil/a v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.
Amen.

Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (zdroj zde)