Psychoterapeutická poradna Marie Konvalinková

Mgr. Marie Immaculata Konvalinková

Telefon: +420 731 402 752
E-mail: konvalinkova1969@gmail.com

Národní 60/28, Praha 1, 110 00

Nabízím individuální rozhovor, přijetí, bezpečí a terapeutický vztah v dlouhodobém nebo krátkodobém doprovázení, založený na důvěře, úctě a respektu. Jednotlivá sezení po dohodě obou stran probíhají formou osobního setkání nebo on-line. 

Během psychoterapeutického procesu společně s klientem pracujeme na jeho osobním rozvoji, motivaci a změně života, hledání sebe sama, zorientování se sám v sobě a na hledání východiska ze spletité životní situace. 

Ve své praxi počítám s bio-psycho-socio-spirituálními potřebami člověka. Vycházím ze svých odborných znalostí z psychodynamicky orientované psychoterapie a hlubinné psychoterapie; ze studijních, životních a pracovních zkušeností a z osobní zkušenosti v oblasti závislostí a traumat. 

Řídím se etickým kodexem a dodržuji ochranu osobních údajů. Pracuji pod odbornou individuální a skupinovou supervizí.