oznor

Františkánská spiritualita

Svatý František z Assisi (1182-1226)

Naše spiritualita je inspirována životem svatého Františka. Svatý František z Assisi je všeobecně znám pro svou lásku k Bohu a k jeho stvoření. Chtěl být bratrem všem lidem, zvláště těm nejposlednějším.

Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkův životopisec Tomáš Celano:

„Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc bratrem těch, do jejichž duše vtiskl Stvořitel svůj obraz.“ 

Jak Františka následujeme?

Svatý František svým příkladem života založil velkou duchovní rodinu, která následuje Krista s pomocí jeho odkazu.

Mezi hlavní rysy františkánské spirituality patří:

○ radostné následování Ježíše chudým a prostým způsobem života,

○ důraz na společenství a na bratrské a sesterské vztahy,

○ pozornost a služba těm nejpotřebnějším,

○ láska a úcta ke stvoření a vzdávání chvály Stvořiteli,

○ úcta k církvi a k jejím služebníkům,

○ otevřenost potřebám doby.

Centrem naší františkánské spirituality je náš Pán, Ježíš Kristus v evangeliu, v Eucharistii, ve všech bratřích a sestrách.
Svůj vztah s Ježíšem upevňujeme modlitbou a pokáním.
Přinášíme pokoj všude tam, kde jsme a do všeho, co děláme.
Důvěrným spojením s Bohem a horlivou službou v Církvi spojujeme kontemplativní způsob života s apoštolským.
Naším prvořadým posláním je oslavovat Boha šířením jeho království a životem, ve kterém usilujeme o svatost.

z konstitucí Školských sester svatého Františka