Prevence a řešení sexuálního zneužívání

Jaká jsou naše pravidla pro práci s dětmi, mládeží a ostatními nám svěřenými?

Jak předcházíme problémům a jak postupujeme v případě, že se objeví?

Jak postupujeme?

Vnímáme, že zvláště v dnešní době je potřeba dodržovat preventivní opatření při práci s lidmi, především pak s nezletilými a se zranitelnými.Snažíme se budovat bezpečné vztahy a vytvářet vhodné podmínky pro růst druhých. V tomto duchu se i my sami dále vzděláváme a školíme také naše spolupracovníky a zaměstnance.
Jako podpůrný materiál nám slouží dokumenty vydané církví, a také naše vlastní interní směrnice.

Co přesně znamená sexuální zneužívání?

Sexuální zneužívání zahrnuje jakékoli pohlavní dotýkání, pohlavní styk či vykořisťování dítěte kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo se s dítětem dostal do nějakého styku. K sexuálnímu zneužívání nezletilé osoby patří také účast nezletilých osob na exhibici, zhotovování videozáznamů, fotografování, audio pornografií.

Kdy mám mít důvod k obavám?

Následující otázky mohou pomoci v dalším rozhodování:

Z jaké události vaše obava vychází?

Byl/a jste svědkem zneužívání? Ano/Ne

Podezříváte někoho ze zneužívání? Ano/Ne

Bylo někomu zneužívání vyčítáno? Ano/Ne

Spadá vaše obava do jedné z těchto kategorií?

Myslíte si, že nezletilá anebo zranitelná osoba mohla být zanedbávaná? Ano/Ne

Myslíte si, že nezletilá anebo zranitelná osoba byla fyzicky zneužívána? Ano/Ne

Myslíte si, že nezletilá anebo zranitelná osoba byla emocionálně zneužívána? Ano/Ne

Myslíte si, že nezletilá anebo zranitelná osoba byla sexuálně zneužívána? Ano/Ne

Obava je opodstatněná, pokud je odpověď na jednu z otázek "ano". V tomto případě je třeba podezření nahlásit dále do formuláře, aby nezletilá anebo zranitelná osoba mohla být chráněna před násilím, zneužíváním či sexuálním napadením.

Jak konkrétně v rizikové situaci postupujeme?

Náš postup se řídí následujícím schématem.


V jakých oblastech naplňujeme zásady prevence zneužívání?

1. Výběr a formace sester a spolupracovníků

2. Hodnocení a rozvoj kvality práce

3. Interakce mezi jednotlivci v organizaci

4. Bezpečné prostředí

5. Reakce na nepřiměřené chování

Užitečné dokumenty k tématu prevence zneužívání

Zde si můžete přečíst nebo stáhnout dokumenty, které se týkají ochrany zranitelných.

sestra Baptista Nožková

pověřená koordinátorka

sestra Dominika Konečná

provinciální představená

Mgr. Michaela Pitterová FMA

církevní právnička

Bolest obětí a jejich rodin je také naší bolestí, a proto je třeba, abychom znovu zdůraznili své odhodlání zabezpečit ochranu mladistvých i dospělých osob v situaci ohrožení."  

Papež František