Provincie USA

Na počátku 20. století vzrůstající vlna migrace obyvatel z různých zemí Evropy do Spojených států představovala novou výzvu pro tamní církev. Faráři z Ameriky žádali evropskou církev o řeholnice, které by pomáhaly přistěhovalcům začlenit se do nové kultury. Tehdejší generální představená, sestra Hyacinta Zahálková, se rozhodla na tuto výzvu odpovědět a roku 1911 se vydala do Ameriky s doprovodem sestry Jiřiny Černé. Sestry se usadily na území státu Pennsylvania, ve městě Pittsburg. Sestra Hyacinta však o rok později nečekaně zemřela na zápal plic. Zanechala tak ve Spojených státech samotnou svoji spolusestru Jiřinu, která čekala, jak o misii rozhodne nové vedení kongregace. Za generální představenou byla zvolena sestra Xaverie Fürgottová, která do USA hned roku 1913 poslala prvních šest sester, které společně se sestrou Jiřinou začaly úrodný apoštolát. Sestry začaly učit ve farních školách a zanedlouho se začaly objevovat ženy, které toužily žít jako ony. Sester postupně přibývalo, a tak později vznikly další komunity v dalších amerických státech.

V současné době sestry působí na území států Pennsylvania, Texas a New Jersey. Pracují ve školách, v sociálních službách nebo ve farnostech. Starší sestry, které už pracovat nemohou, slouží podle svých sil v komunitách a především podporují aktivní sestry svoji modlitbou.

Více informací najdete na jejich webových stránkách (v anglickém jazyce): https://www.schoolsistersosf.org