„Modlit se a hledat celým srdcem.“

Kateřina Šímová je naší služebně nejmladší přidruženou sestrou. Ptaly jsme se jí, jak k tomuto svému povolání došla.

Přidružení je pro každého

Jak a kde ses poprvé dozvěděla o přidružených sestrách?

O přidružených sestrách jsem se dozvěděla na jaře 2017, když jsem pátrala po tom, jestli bych se mohla jako vdaná maminka a navíc nekatolička připojit k nějakému řádovému společenství. Do té doby jsem si myslela, že to není možné, ale u sester benediktinek jsem se s překvapením dozvěděla, že by to za určitých okolností šlo.

Tak jsem uvažovala o oslovení představených řádů, které jsou mi svou spiritualitou blízké (františkáni, karmelitáni, Malé sestry Ježíšovy). Protože školské sestry sv. Františka znám už od roku 1994 ze Slatiňan, koukala jsem i na Vaše stránky. A během tohoto mého hledání se mi „náhodou“ zjevila v metru sestra Víta, kterou jsem 20 let neviděla! Jely jsme spolu jen jednu stanici, ale to víc mi to přišlo jako znamení. Pak jsem napsala sestře Ritě, která měla přidružené sestry na starost.

Jak probíhal Tvůj proces rozlišování, zda se k přidruženým sestrám připojit?

Hodně jsem se modlila a hledala, k čemu mě Pán zve, jaká je jeho vůle. Zároveň jsem ale i zkoumala, k čemu mě táhne mé srdce, co vlastně hledám a proč? Jelikož nejsem zrovna rozhodná, Pán musel ještě párkrát zasáhnout a trochu mě popostrčit.

Modlitební podpora posiluje

Jakým způsobem ve svém každodenním životě zakoušíš toto členství? Co Ti přináší? Jak pomáhá Tvé víře a vztahu s Pánem?

Mám radost, že můžu být součástí společenství, které se snaží následovat Pána Ježíše po vzoru sv. Františka. Vnímám v tom pocit sounáležitosti, spříznění duší. Těší mě, že se za sebe navzájem modlíme.

Co je pro Tebe na tom být přidružená sestra nejdůležitější?

Beru to jako naplnění mé dávné touhy po zasvěcení, hlubším následování Pána Ježíše. I když jsem se i dřív snažila žít aspoň trochu podle myšlenek sv. Františka, teď teď je to pro mě větší výzva, jednak proto, že jsem to slíbila, a jednak proto, že na to už nejsem sama. 🙂

Nebát se vykročit

Co bys poradila někomu, kdo hledá své místo v církvi a rozlišuje své povolání?

Modlit se a hledat celým srdcem. Najít si čas naslouchat Pánu v klidu a tichu. Nespěchat, ale zároveň nepřešlapovat dlouho na místě. Radši udělat jeden krok, když už tuším směr a pak naslouchat svému srdci a Bohu, jestli je to ono, jestli to zapadlo. A pak zase další krok. A když už dozraji k rozhodnutí, celým srdcem se s důvěrou v Boží milost oddat tomu povolání a být věrný až do konce.

foto: archiv kateřiny šímové

Přidružené sestry se pravidelně scházejí a navzájem se podporují v modlitbě. Sdílí se o svém duchovním životě a podle svých možností se zapojují do aktivit naší kongregace. Více informací o nich najdete na stránce „Přidružené sestry“.