Setkání sester KVPŽŘ na Hoješíně

Po žehnání Domu sestry Elišky jsme přivítaly na výjezdním zasedání sestry představené jednotlivých řeholních společností, které se sdružují v Konferenci vyšších představených ženských řeholí. Toto prodloužené setkání mají jedenkrát za rok a je příležitostí se více vzájemně poznat. Letos jsme je již mohly pohostit v našem nově zrekonstruovaném klášteře na Hoješíně.

Po příjezdu si sestry mohly prohlédnout zámek a jeho okolí. Večer při táboráku byl prostor se trochu více poznat.

Druhý den probíhalo setkání sester, které se věnovalo aktuálním otázka v církvi i v řeholních společenstvích samotných. Mši svatou sloužil pan biskup Josef Kajnek.