Sesterství

Jsou to maličkosti, které dávají našim vztahům sílu. Ať už je to úsměv, chvilka času nebo malá služba, to vše jsou jednotlivé kousky našich osobních příběhů. Opravdové sesterství je jako nit, která se vine naším životem a umožňuje nám společně jít a vzájemně se povzbuzovat na naší cestě za Ježíšem.

Společenství je stálé vytváření, které se může uskutečnit jen vzájemnými osobními vztahy, a proto si vycházíme vstříc s úctou k jedinečnosti i různosti každé z nás (Konstituce čl. 25).

Sesterství se rodí ze zkušenosti vzájemných vztahů, společně strávených chvil a prohlubuje se v modlitbě a ve sdílených radostech i bolestech, které nám život přináší.

Pro naše prožívání sesterství je charakteristické, že společně jdeme za Ježíšem, kterému jsme odevzdaly svůj život. To dává našim vztahům hlubší cíl a směr.

Snažíme se především o to, abychom všude, kdekoliv žijeme a při vší své práci, byly nositelkami pokoje (Konstituce čl. 35).

Františkánská radost je jedním z hlavních znaků našeho života. Chceme ji sdílet se všemi lidmi, se kterými se potkáváme.

Přály bychom si, aby život každého člověka mohl být naplněn tak, že druzí od něho budou odcházet obohaceni. O toto chceme usilovat, aby každý člověk mohl pocítit, že je chtěný a milován.