Oslavujeme společně a s radostí

V těchto dnech si připomínáme a slavíme svátky několika sester naší komunity. Je to příležitost být více spolu a uvědomit si, jaký dar máme v jednotlivých sestrách.

Sestra Elia je v současnosti naší nejstarší sestrou, má uctivých 95 let a zdraví jí stále dovoluje se aktivně zapojovat do komunitního života.

Sestra Magdalena nese jméno její patronky Marie Magdaleny. Ta byla jednou z žen, jejíž příběh je zaznamenám v Bibli. Mnoho jí bylo odpuštěno a mnoho milovala. Zůstávala Ježíši nablízku během jeho života, utrpení a po jeho vzkříšení.

Sestra Bonaventura čerpá ze vzoru velkého františkána, teologa a filozofa, generálního ministra řádu, svatého Bonaventury. Žil ve 13. století a je považován po svatém Františkovi z Assisi za druhého zakladatele řádu. V současné době se připravuje na zasvěcení Bohu v našem společenství sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.